FAIR – Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources

Cod proiect: … ERAMUS + KA3 –

Perioada: 01.10.2016 – 30.09.2018

Valoarea totală a proiectului: 509.667,42 Euro

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea cooperării și a schimbului de bune practici / modele / rezultate atât între partenerii proiectului, cât și la nivel extins, în vederea constientizării importanței și utilității uceniciei, mai ales investind în responzabilizare sociala a IMM-urilor. Acest lucru a fost posibil prin crearea unor sinergii teritoriale cu implicarea actorilor-cheie (camere de comerț, centre de formare și cnosiliere, instituții de învățământ, asociații de categorie/sindicale/patronale, administrațiile publice etc.).

Proiectul FAIR, și-a propus promoveze o mentalitate deschisă în rândul IMM-urilor și a tuturor membrilor comunităţii cu privire la ucenicie, prin contribuțiile unui parteneriat extins, împărtăşind idei şi resurse pentru a răspândi cultura învățământului dual în rândul IMM-urilor și al comunității și pentru incurajarea culturii de formare la locul de munca.

Proiectul și-a dorit să sprijine reformele politicilor în acest sens, accesul la informații și la beneficii pentru intreprinderile care se vor implica în traseele de învățare la locul de muncă, și să promoveze un schimb de idei, resurse și bune practici la nivel transnational.

Parteneriatul proiectului:

  • Asociatia “European Academy” din Romania.
  • Formaper Milano.
  • Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Giurgiu.
  • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu.
  • Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.).
  • ECOLE, Milano.
  • Citta Metropolitana di Milano.
  • CCI Valencia.
  • IDEA, Minicipality of Alzira, Spania.
  • Business Association Alzira, Spania.