Sprijinirea tranziției studenților către piața muncii prin stagii de practică inovatoare în regiunea Nord-Est

Cod proiect: POSDRU/189/2.1/G/156701

Data lansării: 08.07.2015

Valoarea totală a proiectului: 1.885.744 lei

Obiectivul general al proiectului: facilitarea tranzitiei de la universitate la piata fortei de munca pentru cel putin 180 de studenti inmatriculati in sistemul de invatamant superior (licenta si master), in regiunea de dezvoltare Nord-Est. Obiectivul general al proiectului a fost atins prin abordarea integrată a stagiilor de practică (teorie, practică aplicată la sediul partenerilor de practică, aplicabilitate directă şi imediată a aptitudinilor) cu ajutorul consilierii individualizate în carieră. Grupul țintă a beneficiat, printre altele, de subvenții financiare și de desfășurarea unor stagii de practică în cadrul operatorilor economici din Italia.

Parteneriatul proiectului: Fundaţia S.A.T.E.A.N. în calitate de lider de parteneriat, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava ca Partener 1, Asociaţia European Academy Bucureşti ca Partener 2 şi Asociaţia Umbria Training Center Italia ca Partener 3.