START in cariera mea!

Cod proiect: POSDRU/189/2.1/G/156695

Data lansării: 08.07.2015

Valoarea totală a proiectului: 2,363,893.02 RON

Obiectivul general al proiectului: cresterea participarii elevilor din învatamântul secundar si tertiar non-universitar din Judetul Alba la programe de învatare la locul de munca, prin imbunatatirea sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, in vederea facilitarii trecerii de la educatie la munca. Mai exact, obiectivul proiectului este acela de a sprijini 200 de elevi din 9 institutii de invatamant de nivelul ISCED 2 – 3 (cal 3-4), si ISCED 4 (cal 5) al Judetului Alba, prin organizarea si derularea de programe de invatare de inalta calitate la locul de munca, atat in tara cat si in cadrul stagiilor de practica in Italia, precum si prin incurajarea implicarii angajatorilor si tuturor actorilor relevanti in programe de invatare la locul de munca. Activitatile proiectului tin cont de nevoile dezvoltarii durabile, precum si de egalitatea de sanse la orice nivel.

Parteneriatul proiectului: Asociaţia European Academy Bucureşti în calitate de lider de parteneriat, Inspectoratul Scolar Judetean Alba ca Partener 1 şi I.T.S. din Bergamo-Italia ca Partener 2.